krainamietusa.net

WARUNKI DLA POZYSKIWANIA RYB Z ŁOWISKA

 

1. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską

2. Wędkowanie dozwolone jest z brzegu lub z lodu

3. Zabrania się łowienia ryb z łodzi lub innych jednostek pływających

4. Wędkarz zobowiązany jest pozostawić w czystości stanowisko wędkarskie

5. Wędkujący ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Krzysztofa Kuprena, Adama Kuprena, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Straż Leśną, Policję oraz inne osoby upoważnione.

6. Ustala się następujące wymiary, okresy ochronne ryb oraz limity połowów (łącznie na obu jeziorach):

 

Gatunek

Wymiar ochronny

Okres ochronny

Limit ilościowy (dobowy)

Lin

25 cm

-

2 szt.

Sandacz

45 cm

01.03 - 31.05

1 szt.

Szczupak

45 cm

01.01 - 30.04

1 szt.

Węgorz

50 cm

01.12 - 31.03

2 szt.

Miętus

25 cm

01.12 – 28.02

1 szt.


7. Zabrania się nęcenia ryb produktami pochodzenia roślinnego. Dopuszcza się stosowanie larw owadów (np. ochotka, biały robak) z dodatkiem glinki lub ziemi.

8. Nie wymienione, w warunkach zezwolenia, kwestie reguluje ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

9. W przypadku naruszenia ww. warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.


Zbiorniki znajdują się w obszarze dorzecza Pregoły, w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewni rzeki Łyna. Wchodzą w skład obwodu rybackego jeziora Podkarwiec w zlewni rzeki Łyna nr 59 oraz jeziora Karwik nr 61Zezwolenia dostępne są w następujących miejscach:Sklep wędkarski

M. Konopnickiej 2, Mrągowo
Telefon: +48897416173


W Olsztynie do odbioru po wcześniejszym umówieniu tel 601359165


Cennik pozyskiwania ryb w roku 2019
(zawiera zryczałtowaną opłatę za pozyskane ryby).


Wyszczególnienie

Okresowe - wszystkie jeziora

Cały sezon

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

Jedno jezioro

Wszystkie jeziora

Z brzegu / z lodu

17 PLN

40 PLN

80 PLN

100 PLN

140 PLN

180 PLN

Copyright krainamietusa.net